WIA-beschikking

U heeft een WIA aangevraagd? U heeft een (her)beoordeling gehad? En u bent het niet eens met de beslissing van het UWV? Deze site geeft u informatie wat u dan kunt doen. Handel wel tijdig en snel: de termijn om de beslissing aan te vechten is doorgaans zes weken! En het is verstandig dat u zich laat bijstaan door een advocaat!

Bezwaar & Beroep

Bent u het niet eens met de beoordeling door het UWV? Dan kunt u eerst een WIA bezwaarschrift indienen bij het UWV. U heeft hiervoor een termijn van zes weken. Bent u het niet eens met de nieuwe beoordeling door het UWV, dan kunt u vervolgens naar de rechtbank om een WIA beroepschrift in te dienen. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken.

Toevoeging

Als u over onvoldoende inkomen of vermogen beschikt om een advocaat te betalen voor een bezwaar of beroep, dan kunt u een vergoeding krijgen van de overheid om de advocaatkosten te voldoen. Dit heeft een toevoeging. Op de site mijn toevoeging.nl vindt u meer informatie en kunt u een toevoeging aanvragen.